Chirsen s.r.o.

Mobil:     +421 948 243 562
Chirsen s.r.o.
Lawyer
Prejsť na obsah

Chirurgická ambulancia

Cenník zákrokov na požiadanie
  Vyšetrenie na žiadosť pacienta /bez doporučenia obvodného lekára/
  poč. bod. x 0,1 €
  Vypísanie tlačiva úrazového poistenia pre účely komerčnej poisťovne
10 €
  Odstránenie 1 znamienka na žiadosť pacienta alebo odstránenie znamienka na odporučenie kožného lekára, ktoré nie je označené ako dysplastické
15 €
  Odstránenie 2 znamienok na žiadosť pacienta alebo odstránenie 2 znamienok na odporučenie kožného lekára, ktoré nie sú označené ako dysplastické
20 €
  Odstránenie 3 znamienok na žiadosť pacienta alebo odstránenie 3 znamienok na odporučenie kožného lekára, ktoré nie sú označené ako dysplastické
25 €
  Odstránenie 1 dysplastického znamienka mimo ordinačných hodín / u mimorajónnych pacientov alebo u pacientov, ktorým nevyhovuje termín v ordinačných hodinách/
10 €
  Histologické vyšetrenie 1 znamienka odstráneného na vlastnú žiadosť pacienta alebo nedysplastického znamienka odstráneného na odporučenie kožného lekára
10 €
  Sonografické vyšetrenie povrchového žilového systému a vypracovanie protokolu u pacientov podstupujúcich liečbu krčových žíl /mimo ordinačných hodín/
15 €
  Sklerotizácia varixov - použitie 1 ampule sklerotizačného roztoku/mimo ordinačných hodín/
20 €
  Použitie Veinlite osvetlenia pri sklerotizácii varixov
10 €
  Použitie sonografického prístroja pri sklerotizácii varixov
20 €
  Výber operatéra pri klasickej operácii varixov 1 dolnej končatiny, predoperačné USG vyšetrenie povrchového žilového systému operovanej končatiny a predoperačné značkovanie /mimo ordinačných   hodín/
100 €
  Výber operatéra pri klasickej operácii varixov 2 dolných končatín, predoperačné USG vyšetrenie povrchového žilového systému operovaných končatín a predoperačné značkovanie /mimo ordinačných   hodín/
150 €
  Ambulantná RF operácia varixov 1 dolnej končatiny prístrojom EVRF s použitím katétra CR 45i a sklerotizácia zvyškových varixov /mimo ordinačných hodín/
550 €
  Ambulantná RF operácia varixov 2 dolných končatín prístrojom EVRF s použitím katétra CR 45i a sklerotizácia zvyškových varixov /mimo ordinačných hodín/
700 €
  Ošetrenie prítokových varixov, perforátorov a retikulárnych varixov prístrojom EVRF s použitím katetra CR 12i a CR 30i /mimo ordinačných hodín/
100 €
  Ošetrenie metličkových varixov, rozšírených žiliek na tvári, drobných kožných výrastkov prístrojom EVRF - do 15 minút alebo 500 impulzov /mimo ordinačných hodín/
40 €
  Ošetrenie hemoroidov 1 elastickou ligatúrou /mimo ordinačných hodín/
15 €
  Ošetrenie hemoroidov 2 elastickými ligatúrami /mimo ordinačných hodín/
20 €
  Ošetrenie hemoroidov prístrojom EVRF s použitím katétra HPR 45i /mimo ordinačných hodín/
200 €
  Živicová fixácia /náhrada sadry/ na nohu – 1 obväz šírky 10 cm
15 €
  Živicová fixácia /náhrada sadry/ na ruku – 1 obväz šírky 6 cm
10 €
  Podanie 1 ampuly GUNA MD alebo homeopatického liečiva /mimo ordinačných hodín/
10 €
MUDr. Radovan Hyža
chirurg
Sobotište 715
906 05

IRM
Návrat na obsah