Chirsen s.r.o.

Mobil:     +421 948 243 562
Chirsen s.r.o.
Lawyer
Prejsť na obsah

Chirurgická ambulancia

Cenník zákrokov na požiadanie
Cenník výkonov platný od 1. januára 2021
Vypísanie tlačiva úrazového poistenia pre účely komerčnej poisťovne
30 €
Odstránenie 1 znamienka na žiadosť pacienta alebo odstránenie znamienka na odporučenie kožného   lekára, ktoré nie je označené ako dysplastické
20 €
Odstránenie 2 znamienok na žiadosť pacienta alebo odstránenie 2 znamienok na odporučenie kožného lekára, ktoré nie sú označené ako dysplastické
30 €
Odstránenie 3 znamienok na žiadosť pacienta alebo odstránenie 3 znamienok na odporučenie kožného lekára, ktoré nie sú označené ako dysplastické
40 €
Histologické vyšetrenie 1 znamienka odstráneného na vlastnú žiadosť pacienta alebo nedysplastického znamienka odstráneného na odporučenie kožného lekára
20 €
Sklerotizácia varixov - použitie 1 ampule sklerotizačného roztoku/mimo ordinačných hodín/
30 €
Sklerotizácia veľkej alebo malej skrytej žily katetrom v tumescentnej anestéze
300 €
Výber operatéra pri klasickej operácii varixov 1 dolnej končatiny , predoperačné USG
vyšetrenie povrchového žilového systému operovanej končatiny  a predoperačné značkovanie
150 €
Ambulantná RF operácia varixov 1 dolnej končatiny prístrojom MED RF 4000 s použitím
katétra CR 45i a sklerotizácia zvyškových varixov /mimo ordinačných hodín/
550 €
Ošetrenie prítokových varixov a perforátorov prístrojom MED RF 4000 s použitím katetra CR 12i a
CR 30i /mimo ordinačných hodín/
300 €
Živicová fixácia /náhrada sadry/ na nohu – 1 obväz šírky 10 cm
20 €
Živicová fixácia /náhrada sadry/ na ruku – 1 obväz  šírky 6 cm  
10 €
MUDr. Radovan Hyža
chirurg
Sobotište 715
906 05

Návrat na obsah