Zákroky na požiadanie.

V našej ambulancii vykonávame niektoré chirurgické vyšetrenia a zákroky na požiadanie pacienta mimo ordinačných hodín resp. počas klinického dňa. Tieto výkony aj s cenami sú zobrazené nižšie. Okrem toho sa v cenníku nachádza aj cena za použitie nadštandardného materiálu pri ošetrovaní pacientov v ordinačných hodinách /živicová fixácia používaná namiesto sadry/ a cena za administratívne úkony /vypísanie tlačiva pre účely komerčného poistenia/. O týchto cenách je pacient poučený, čo vyjadruje svojim podpisom.

Cenník.

Vyšetrenie na žiadosť pacienta /bez doporučenia obvodného lekára/ poč. bod. x 0,1 €
Vypísanie tlačiva úrazového poistenia pre účely komerčnej poisťovne 10 €
Odstránenie 1 znamienka na žiadosť pacienta alebo odstránenie znamienka na odporučenie kožného lekára, ktoré nie je označené ako dysplastické 15 €
Odstránenie 2 znamienok na žiadosť pacienta alebo odstránenie 2 znamienok na odporučenie kožného lekára, ktoré nie sú označené ako dysplastické 20 €
Odstránenie 3 znamienok na žiadosť pacienta alebo odstránenie 3 znamienok na odporučenie kožného lekára, ktoré nie sú označené ako dysplastické 25 €
Odstránenie 1 dysplastického znamienka mimo ordinačných hodín / u mimorajónnych pacientov alebo u pacientov, ktorým nevyhovuje termín v ordinačných hodinách/ 10 €
Histologické vyšetrenie 1 znamienka odstráneného na vlastnú žiadosť pacienta alebo nedysplastického znamienka odstráneného na odporučenie kožného lekára 10 €
Sonografické vyšetrenie povrchového žilového systému a vypracovanie protokolu u pacientov podstupujúcich liečbu krčových žíl /mimo ordinačných hodín/ 15 €
Sklerotizácia varixov - použitie 1 ampule sklerotizačného roztoku/mimo ordinačných hodín/ 20 €
Použitie Veinlite osvetlenia pri sklerotizácii varixov 10 €
Použitie sonografického prístroja pri sklerotizácii varixov 20 €
Výber operatéra pri klasickej operácii varixov 1 dolnej končatiny , predoperačné USG vyšetrenie povrchového žilového systému operovanej končatiny a predoperačné značkovanie /mimo ordinačných hodín/ 100 €
Výber operatéra pri klasickej operácii varixov 2 dolných končatín, predoperačné USG vyšetrenie povrchového žilového systému operovaných končatín a predoperačné značkovanie /mimo ordinačných hodín/ 150 €
Ambulantná RF operácia varixov 1 dolnej končatiny prístrojom EVRF s použitím katétra CR 45i a sklerotizácia zvyškových varixov /mimo ordinačných hodín/ 550 €
Ambulantná RF operácia varixov 2 dolných končatín prístrojom EVRF s použitím katétra CR 45i a sklerotizácia zvyškových varixov /mimo ordinačných hodín/ 700 €
Ošetrenie prítokových varixov, perforátorov a retikulárnych varixov prístrojom EVRF s použitím katetra CR 12i a CR 30i /mimo ordinačných hodín/ 100 €
Ošetrenie metličkových varixov, rozšírených žiliek na tvári, drobných kožných výrastkov prístrojom EVRF - do 15 minút alebo 500 impulzov /mimo ordinačných hodín/ 40 €
Ošetrenie hemoroidov 1 elastickou ligatúrou /mimo ordinačných hodín/ 15 €
Ošetrenie hemoroidov 2 elastickými ligatúrami /mimo ordinačných hodín/ 20 €
Ošetrenie hemoroidov prístrojom EVRF s použitím katétra HPR 45i /mimo ordinačných hodín/ 200 €
Živicová fixácia /náhrada sadry/ na nohu – 1 obväz šírky 10 cm 15 €
Živicová fixácia /náhrada sadry/ na ruku – 1 obväz šírky 6 cm 10 €
Podanie 1 ampuly GUNA MD alebo homeopatického liečiva /mimo ordinačných hodín/ 10 €